Ang Shanghai Rising kasama sina Yuen Hsieh, Toto Duan at Lin Guan

Sa unahan ng pagbubukas ng MINI LIVING Shanghai, natutugunan namin ang susunod na gen na mga likha na muling nilalarawan ang pagkakakilanlan ng Shanghainese.