Walang Katuturan si Meghan McCain Habang Sinusubukang Pag-usapan ang Critical Race Theory Sa Fox News

Pangunahin Viral

Habang Meghan McCain ay tinanggihan na babalik siya sa Fox News pagkatapos aalis Ang View , hindi nagtagal at lumitaw ang konserbatibong firebrand sa kanyang lumang stomping grounds. Huminto si McCain sa Fox News noong Miyerkules ng umaga at nag-alok ng kanyang mga saloobin sa karera ng gubernatorial ng Virginia, na nauwi sa pagkatalo para sa kandidatong Demokratiko na si Terry McCauliffe. Natural, ang talakayang iyon ay bumaling sa pinagtatalunang isyu ng kritikal na teorya ng lahi , at tulad ng kanyang mga araw sa Ang View , nagpaputok si McCain ng isang kakaibang pananaw sa pagtatangkang pagmamay-ari ang kanyang mga karibal sa pulitika sa kaliwa. Ipinahayag din niya ang kanyang sarili bilang isang magulang sa Virginia kahit na ang kanyang anak na babae ay isang taong gulang lamang at malinaw na hindi natututo ng kasaysayan sa ngayon.

Naisip ko lang na kakaiba na mayroong isang ganap at lubos na pagtanggi na ang kritikal na teorya ng lahi ay umiiral at itinuturo, Sabi ni McCain . Mayroong maraming katibayan na itinuro ito sa maraming estado sa buong bansa. Kung ito ay isang bagay na hindi umiiral, bakit ang mga Demokratiko ay labis na nagagalit sa ideya na ito ay ipinagbabawal na mga lugar?

Tulad ng ginawa niya sa kanyang kamakailan hanay para sa Ang Daily Mail , mabilis at maluwag ang paglalaro ni McCain sa kahulugan ng kritikal na teorya ng lahi, o CRT. Ang pagtutol mula sa mga Demokratikong botante ay ang CRT ay isang teoryang pang-akademiko na pangunahing itinuturo sa antas ng kolehiyo at naging kaso noong dekada '70. Hindi isang bagong paraan ng pagtuturo ang lumalason sa K-12 na edukasyon, kaya naman itinulak ng mga Demokratiko ang kamakailang hysteria mula sa mga Republican circle na, sa kasamaang-palad, ay napatunayang isang epektibong isyu sa wedge sa ilang lokal at pang-estado na halalan.

Sa madaling salita, itinuturo ng mga Republikano ang gayong hindi nakapipinsalang mga aralin sa kasaysayan tungkol sa digmaang sibil o Martin Luther King Jr. at umiiyak na kritikal na teorya ng lahi, kung ang mga iyon ay mga pangunahing konsepto na itinuro sa loob ng mga dekada nang walang isyu. Iyan ang ikinagagalit ng mga Demokratiko, si Meghan.